17-06-2018, 17:48 CARTONI ANIMATI, STREAMING
Holly e Benji, due fuoriclasse - serie 1-2 (1983) dvdrip


Autore Yoichi Takahashi manga
Regia Hiroyoshi Mitsunobu, Isamu Imakake
Produttore Hiromichi Shigegaki, Hyota Ezu, Masao Kodaira
11
17-06-2018, 16:29 CARTONI ANIMATI, STREAMING
UFO Robot Goldrake (1975) dvrip


Autore Gō Nagai
Regia Masayuki Akehi, Tomoharu Katsumata, Masamune Ochiai
Sceneggiatura Shozo Uehara, Keisuke Fujikawa, Tohojiro Andou
10
17-06-2018, 16:25 CARTONI ANIMATI, STREAMING
Mobile Suit Gundam (1979) dvdrip


Autore Yoshiyuki Tomino, Hajime Yatate
Regia Yoshiyuki Tomino
Sceneggiatura Yu Yamamoto, Yoshihisa Araki
Char. design Yoshikazu Yasuhiko
Mecha design Kunio Okawara
Musiche Takeo Watanabe
8
17-06-2018, 16:21 CARTONI ANIMATI, STREAMING
Mazinkaiser (2001) dvdrip


Autore Go Nagai
Regia Masahiko Murata
Sceneggiatura Satoru Nishizono
Musiche Kazuo Nobuta
Studio Bandai Visual, Dynamic Planning
1ª edizione 25 settembre 2001 – 25 settembre 2002
11
17-06-2018, 16:17 CARTONI ANIMATI, STREAMING
Mazinga Z (1972) dvdrip


Autore Gō Nagai
Editore Shūeisha (1972-1973), Kōdansha (1973-1974)
Rivista Weekly Shōnen Jump (1972-1973), TV Magazine (1973-1974)
10
17-06-2018, 16:12 CARTONI ANIMATI, STREAMING
Jeeg robot d'acciaio (1975) dvdrip


Testi Gō Nagai
Disegni Tatsuya Yasuda
Editore Kōdansha
Rivista Dynamic Manga
Target shōnen
1ª edizione aprile 1975
9
17-06-2018, 16:03 CARTONI ANIMATI, STREAMING
Il Grande Mazinga (1974) dvdrip


Autore Gō Nagai
Regia Tomoharu Katsumata, Nobuo Onuki, Takeshi Tamiya, Tetsuo Imazawa, Masayuki Akehi
8
17-06-2018, 15:57 CARTONI ANIMATI, STREAMING
Hello! Spank (1978) dvdrip


Autore Shun'ichi Yukimuro testi, Shizue Takanashi disegni
Editore Kōdansha
Rivista Nakayoshi
Target shōnen, shōjo
1ª edizione febbraio 1979 – marzo 1982
10
17-06-2018, 15:53 CARTONI ANIMATI, STREAMING
Heidi (1974) dvdrip


Autore Johanna Spyri tratto dall'omonimo romanzo
Regia Isao Takahata
Sceneggiatura Hisao Okawa, Mamoru Sasaki, Yoshiaki Yoshida
12
9-06-2018, 17:09 CARTONI ANIMATI, STREAMING
Carletto il principe dei mostri (1965) dvdrip


Autore Fujiko Fujio
Editore Shonen Gahosha
Rivista Shōnen King, CoroCoro Comic
1ª edizione gennaio 1965 – maggio 1969
28